თქვენ ისევ ფიქრობთ?

მოცემული პროექტი განხორცილების დღიდან დაგვიგროვდა დამოუკიდბელი მაღაზიების და სხვადასხვა ბრენდის მფლობელი კომპანიების ნდობის მოპოვების გამოცდილება, რომლებიც განიხილავდნენ ჩვენთან თანამშრომლობის საკითხებს.

ფიქრობთ, რომ ჩვენი მომსახურების საკომისიო საკმოდ იოლი ლუკმაა...


ჩვენ გიწევთ მომსახურებას ინტერნეტით გაყიდვების მხარდასაჭერად. ანუ გთავზაობთ პროდუქციის რეალიზაციის დამატებით არხს, რაც თავისთვად მიმართილია თქვენი შემოსავლების ზრდისკენ.

ეფექტური ინტერნეტ-გაყიდვები კი მოითხოვს მნიშვნელოვანი ამოცანების გადაწყვეტას, რომელსაც ვიღებთ ჩვენს თავზე:

- ვახორციელებთ საიმედო, დაცული და ვაჭრობისთვის მოხერხებული ვებ-გვერდის მხარდაჭერა.

- ვუზრუნველყობთ ინტერნეტით ელექტრონული გადახდების სისტემის მხარდაჭერას

- ვიზიდავთ პოტენციურ მომხმარებელს.

მომსახურების საკომისიო - საკმაოდ მაღალია...

- მაღალი არაა, რადგან საკომისიო დამოკიდებულია პროდუქტი ტიპზე და იდნეტურია პრაქტიკაში უკვე აპრობირებული სავაჭრო წარმომადგენლისა თუ დილერის საკომისიოს ბონუსისა და ასევე შეიცავს ვებ-გვერდზე ინტეგრირებული ელექტრონული გადახდების საბანკო მომსახურების ღირებულებასაც.

- ამ საკომისიოს სანაცვლოდ თქვენ იღებთ საკუთარ/ან დამატებით ონლაინ მაღაზია, პროდუქციის რეალიზაციის დამატებით არხს და პოტენციური მომხმარებლების დიდი ნაკადს.

- ვენი სისტემა საშუალებას გაძლევთ მომსახურების საკომისიო გადაიხადოთ მხოლოდ რეალურად დადასტურებული შეკვეთის შემთხვევაში და არა შეკვთის მიღბის შესაძლო მოლოდინში. ჩვენთან იხდით მხოლოდ მაშინ, როდესაც მომხმარებელი რეალურად დაადასტურებს შეკვეთას თქვენს პროდუქციაზე.

- თქვენ ასევე იღბთ არა მარტო მომხმარებელს, არამედ შესაძლებლობა ვაჭროთ ინტერნეტში საჭირო ტექნოლოგიებისთვის დამატებითი ფინანსებისა და დროის ხარჯის გარეშე.

თქვენ გაქვთ საკუთარი ინტერნეტ-მაღაზია. რაში გესაჭიროებათ დამატებით Mixx Mart -ზე ვაჭრობა და თან ამაში საკომისიოს გადახდა?

ჩვენ დარწმუნებულნი ვართ, რომ თქვენი ონლაინ მაღაზია წარმატებით ვითარდება და მოაქვს კარგი მოგება. Mixx Mart თქვენთვის მხოლოდ გაყიდვების დამატებითი არხია. შესაძლებელია მოგება პროდუციის ცალკეულ პოზიციებზე Mixx Mart -ზე ვაჭრობით უფრო ნაკლები იყოს ვიდრე თქვენს საკუთარ ინტერნეტ მაღაზიაში(თუმცა, თუ ყურადღებით განიხილავთ თქვენი ინტერნეტ-მაღაზიის ყველა ხარჯებს- პროგრამირება, პერსონალი, საბანკო მომსახურება, დრო და ა.შ. შეიძლება პირიქითაც არმოჩნდეს).

ამ შემთხვევაში Mixx Mart მხოლოდ უზრუნველყოფს შემოსავალს დამატებით ხარჯების და ინვესტიციების გარეშე.