ჩვენს შესახებ

MIXX MART არის მულტი-ვენდორული ონლაინ ჰიპერმარკეტი, სადაც დამოუკიდებელი ვენდორები ხსნიან საკუთარ ინტერნეტ-მაღაზიებს ერთ საერთო სავაჭრო მოედანზე.

MIXX MART წარმოადგენს სერვისულ კომპანიას.

ჩვენ გულდასმით ვარჩვევთ მაღაზიებს, რომლებიც წარმოდგენილნი არიან MIXX MART-ზე. ყველა მათგანი გამოირჩევა საიმედოობით და სტაბილურობით, რომლებიც ორიენტირებული არიან მომხმარებელს მიაწოდონ ხარისხიანი პროდუქცია და მზად არიან დაიცვან მომხმარებელთა ინტერესები.

ჩვენი ამოცანაა - ინტერნეტით ვაჭრობის პროცესი გავხადოთ მარტივი, ადვილი და მომგებიანი.